Jani Lehti

Jani-LehtiJani Lehti on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2010. Lehti on ollut UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2005. Tämän lisäksi Lehti on ollut hallituksen jäsenenä eri United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta 2005. Lehti toimi omaisuudenhoitajana United Bankers -konsernissa vuosina 1995–2005. Lehti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja J. Lehti & Co Oy:n kautta yhteensä 590 850 UB:n osaketta.