Johto

United Bankers Oyj:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee muassa strategiaa, toimintaperiaatteita ja muita UB:n yhteisiä asioita. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Jokaisesta kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Toimitusjohtajan pääasiallinen tehtävä on johtaa ja valvoa yrityksen liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa UB:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tehtävät yhtiössä ovat päätoimisia eikä heillä ole muita olennaisia liiketoiminnallisia sidonnaisuuksia. Johtoryhmän jäsenet on kuvattu osana Yhtiön vuosikertomusta.

United Bankers Oyj:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Patrick Anderson

United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja, KTM

John Ojanperä

UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, KTM

Jani Lehti

UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM

Timo Ronkainen

UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja, KTM

Johan Nylén

UB Capital Oy:n toimitusjohtaja, OTK