Henkilötietojen käyttö United Bankers -konsernissa

UB-konserni käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi UB-konsernissa on useita henkilörekistereitä, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. UB-konsernin asiakastietoja käsittelevien yhtiöiden asiakasrekistereiden rekisteriselosteet sekä UB-konsernissa käytössä olevien markkinointirekistereiden rekisteriselosteet löytyvät alapuolelta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Pankkisalaisuus rajoittaa United Bankers -konsernin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat, tai lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

United Bankers -konserniin kuuluvalla yhtiöllä on lain mukaan oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille United Bankers -konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus. Tietoja saadaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, riskienhallintaan ja markkinointiin.

UB Nordic Forest Management Oy, markkinointirekisterin tietosuojaseloste

UB Omaisuudenhoito Oy, asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

UB Omaisuudenhoito Oy, markkinointirekisterin tietosuojaseloste

UB Omaisuudenhoito Tampere Oy, asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

UB Rahastoyhtiö Oy, asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

UB Real Asset Management Oy, asiakasrekisterin tietosuojaseloste

UB Securities Oy, asiakasrekisterin tietosuojaseloste

United Bankers Oyj, Tietosuojaseloste henkilötiedoista liittyen johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimiin

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä talletettuna tietoja United Bankers -konsernin rekistereihin. Mikäli tietoja on talletettuna, on rekisteröidyllä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietoa korjattavaksi tai täydennettäväksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä tai niissä on puutteita. United Bankers -konserniin kuuluvan yhtiön rekisteriin rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa kieltää tällaista United Bankers -konserniin kuuluvaa yhtiötä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen ilmoittamalla siitä tällaiselle yhtiölle. Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen United Bankers -konserni, Aleksanterinkatu 21 A,00100 Helsinki. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Evästeiden käyttö www.unitedbankers.fi -sivustolla

United Bankers Oy:n Internet-sivuilla voidaan käyttää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä siirtynyt www-sivuille, mitä sivuja kävijä on selannut, mitä selainta kävijä käyttää, sekä mikä on kävijän tietokoneen IP-osoite.

UB käyttää evästeitä, jotta se voi tarjota asiakkailleen kunkin asiakkaan yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Huomaathan, että UB katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä selaimesi asetuksista. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.