Arvot

United Bankers tarjoaa asiakkailleen pitkäaikaiseen kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvia sijoitustuotteita ja -palveluita. UB:n toimintaa ohjaavat viisi keskeistä arvoa.

Asiakaslähtöisyys

UB:lla pidetään tärkeänä, että jokainen asiakas saa aina asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua, joka joustaa asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kehittyminen ja innovatiivisuus

UB:n palvelujen laatua ja uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on luoda vallitsevaan markkinatilanteeseen sopivia ratkaisuja sekä kehittää tuotteita ja palveluita asiakkaiden toiveita kuunnellen. UB on edelläkävijä etenkin strukturoitujen sijoitustuotteiden sekä reaaliomaisuussijoittamisen saralla.

Yrittäjähenkisyys

UB:n avainhenkilöt ovat myös yrityksen osakkaita. Sitoutunut henkilökunta onkin UB:n keskeinen voimavara, joka osaltaan vahvistaa pitkäaikaisia luottamuksellisia asiakassuhteita.

Luotettavuus

UB on tänä päivänä yksi harvoista täysin kotimaisista sijoitusalan yrityksistä. Henkilöstönsä omistamana ja vakavaraisena yhtiönä UB on luotettava yhteistyökumppani asiakkailleen.

Vastuullisuus

Allekirjoittamalla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet keväällä 2012, UB halusi korostaa vastuullisuuden tärkeyttä yhteiskunnassa ja erityisesti sijoittamisessa. Palveluiden eettisyys ja korkea ammattietiikka ovat UB:n keskeisiä arvoja. Toiminnassa huomioidaan niin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen kuin hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat.