Vastuullisuus

UB huomioi ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat sekä toiminnassa yleisesti että myös asiakkaille tarjottavien tuotteiden kautta.

UB allekirjoitti keväällä 2012 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investment). Periaatteiden allekirjoittajana UB sitoutuu huomioimaan seuraavat seikat osana sijoitustoimintaa:

• Huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ns. ESG-kysymykset (Environment, Social & Corporate Governance) osana sijoitustoimintaamme

• Toimimme aktiivisena omistajana, joka huomioi edellä mainitut seikat toimiessaan yritysten omistajana

• Edellytämme sijoituskohteiltamme asianmukaista raportointia ympäristöön, yhteiskuntaan sekä yrityksen hallintotapaan liittyvissä kysymyksissä

• Pyrimme edistämään periaatteiden tuntemusta ja niiden toteuttamista toimialalla

• Sitoudumme tekemään yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa edistääksemme periaatteiden noudattamista

• Sitoudumme raportoimaan omasta toiminnastamme periaatteiden toteuttamisessa

Lisätietoa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista löytyy osoitteesta www.unpri.org.