Konsernirakenne

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Capital Oy sekä UB Rahastoyhtiö Oy. UB Real Asset Management Oy ja UB Nordic Forest Management Oy ovat tytäryhtiöitä, joissa yhtiöllä on enemmistöomistus. UB Capital Oy:llä on täysin omistettu UB Företagsrådgivning AB -niminen tytäryhtiö Ruotsissa.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu UB:n konsernirakenne sekä emoyhtiön omistusosuudet tytäryhtiöistä.

Konsernikaavio