Konsernirakenne

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Capital Oy, UB Rahastoyhtiö Oy sekä UB Nordic Forest Management Oy. UB Real Asset Management Oy on tytäryhtiöitä, joissa yhtiöllä on enemmistöomistus. UB Capital Oy:llä on täysin omistettu UB Företagsrådgivning AB -niminen tytäryhtiö Ruotsissa.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu UB:n konsernirakenne sekä emoyhtiön omistusosuudet tytäryhtiöistä.