Konsernirakenne

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi seitsemän tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Capital Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Real Asset Management Oy, UB Nordic Forest Management Oy ja UB Pankkiiriliike Oy (Suomen Pankkiiriliike). UB Omaisuudenhoito Oy:llä on sivuliike Ruotsissa sekä tytäryhtiöt UB Omaisuudenhoito Tampere Oy ja yhtiön 60 prosenttisesti omistama UB Yritysrahoitus Oy. UB Capital Oy:llä on ruotsalainen tytäryhtiö UB Capital Sweden AB.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu UB:n konsernirakenne sekä emoyhtiön omistusosuudet tytäryhtiöistä.