Strategia

United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on tulla merkittäväksi ja tunnetuksi toimijaksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua kaikilla UB-konsernin liiketoiminta-alueilla.

Pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaiden varallisuutta yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla sekä tuottaa asiakkaille lisäarvoa UB-konsernin tarjoamilla palveluilla. Päämääränä on jatkuvasti kehittää tuotteiden ja palveluiden laatua ja näin ylläpitää hyvää mainetta ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Yhtiö pyrkii tarjoamaan laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden erilaisia markkinatilanteita ja sisäisiä synergioita hyödyntäen.

UB:n strategian keskeisiä osa-alueita ovat

• hallinnoitavien varojen määrän ja asiakkaiden lukumäärän kasvattaminen
• uusien, kannattavuutta ja kasvua tukevien liiketoiminta-alueiden perustaminen tai hankkiminen esim. yritysjärjestelyjen kautta
• tuote- ja palveluvalikoiman jatkuva laajentaminen
• tunnettuuden parantaminen
• myyntiverkoston laajentaminen
• IT-järjestelmien kehittäminen ja tätä kautta liiketoiminnan tehokkuuden sekä asiakaspalvelun parantaminen.