Beslut vid United Bankers Abp:s ordinarie bolagsstämma samt styrelsens konstituerande möte

17.3.2017 United Bankers

United Bankers Abp
Beslut vid ordinarie bolagsstämman 17.3.2017

Beslut vid United Bankers Abp:s ordinarie bolagsstämma samt styrelsens konstituerande möte

United Bankers Abp:s ordinarie bolagsstämma den 17.3.2017 har fattat följande beslut:
• fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2016.
• beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
• beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2016. Dividendutdelningens avstämningsdag är 21.3.2017 och betalningsdag 28.3.2017.
• godkände förslagen beträffande val av styrelse och revisor samt antalet styrelsemedlemmar.
• styrelsen bemyndigades till att besluta om aktieemission och givandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt återköp av egna aktier.
• följande personer valdes till styrelseledamöter: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Rainer Häggblom, Eeva Solja och Lennart Robertsson.

Styrelsens konstituerande möte den 17.3.2017 har fattat följande beslut:
• Johan Linder valdes till styrelsens ordförande och Carl-Gustaf von Troil till vice ordförande.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster även i Sverige. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 102 anställda (12/2016). Bolagets omsättning år 2016 var 20,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,5 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 2,0 miljarder euro (12/2016). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit noterad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 17.3.2017 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi