United Bankers Abp överlåter egna aktier på basen av det aktierelaterade ersättningsprogrammet för UB-koncernens nyckelpersoner

6.3.2017 United Bankers

United Bankers Abp
3 MARS 2017

United Bankers Abp (”United Bankers”, ”Bolaget”) har den 3.3.2017 på beslut av Bolagets styrelse överlåtit sammanlagt 419 aktier till personer som innefattas av Bolagets aktierelaterade ersättningsprogram. Aktierna överlåts på basen av intjänandeperioden 2016. Ytterligare information om programmet finns tillgängligt på http://unitedbankers.fi/sv/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/

Överlåtelsepriset per aktie för de överlåtna aktierna uppgick till 35,79 euro, vilken var United Bankers genomsnittliga volymviktade medelkurs den 3.3.2017. Det totala överlåtelsepriset uppgick därmed till 14 996,01 euro. Aktieersättningen har betalats med Bolagets egna aktier som varit i Bolagets besittning. Efter överlåtelsen besitter Bolaget 7 518 st. egna aktier.

För ytterligare information:
Johan Linder, styrelseordförande, United Bankers Abp
E-post: johan.linder@unitedbankers.fi
Tfn: 0400 603 830

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 102 anställda (12/2016). Bolagets omsättning år 2016 var 20,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,5 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 2,0 miljarder euro (12/2016). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit noterad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.