UB Amerika-fondens investeringsstrategi ändras

2.3.2017 United Bankers

Placeringsfond UB Amerikas investeringsstrategi kommer att ändras, då användningen av den patenterade algoritmen för aktieval i fondens portföljförvaltning upphör den 12.3.2017. Härefter återgår man i fondens investeringsstrategi till modellen som användes innan algoritmen, i vilken fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden i USA. Målet eftersträvas genom att i placeringarna betona medelstora företag, som på långsikt varit mer framgångsrika än stora eller små företag.

Ytterligare information om den nya investeringsstrategin fås från vår kundtjänst:
telefon +358 9 25 380 320 eller e-post placera@unitedbankers.fi.

Läs mer