Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2017 har avslutats

18.4.2017 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2017 har avslutats den 11.4.2017. Den årliga avkastningen fastställdes vid 6,0 %. Ränteavkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.