UB LCR Korko

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto UB LCR Korko on erityisesti institutionaalisille sijoittajille suunnattu pitkän koron rahasto. Sen varat sijoitetaan laadukkaisiin likvideihin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen mukaisiin likvideihin varoihin kulloinkin LCR-säädösten mukaisesti. Minimisijoitus rahastoon on 100 000 euroa.

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahasto on rakennettu vastaamaan sijoituksena LCR-säädösten tasehallinnoinnille asettamia vaatimuksia. Rahaston varat sijoitetaan laadukkaisiin likvideihin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen mukaisiin likvideihin varoihin kulloinkin voimassa olevien LCR-säädösten mukaisesti. Tällaisia sijoituskohteita ovat arvopaperit, joiden luottoluokitus on korkea tai erittäin korkea ja jotka ovat muutettavissa käteisvaroiksi. Rahaston duraatio voi olla enintään 10 vuotta.

Rahaston sijoituskohteet

Rahasto sijoittaa eurooppalaisten valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin euromääräisiin obligaatioihin, yrityslainoihin, katettuihin joukkolainoihin, asuntovakuudellisiin arvopapereihin sekä rahamarkkinavälineisiin. Lisäksi rahasto voi hyödyntää korkofutuureja korkoriskin aktiiviseen hallintaan. Sijoituskohteiden valinta tapahtuu aktiivisesti.

Kenelle rahasto sopii

Rahasto on tarkoitettu lähinnä institutionaalisille sijoittajille, kuten pankeille ja luottolaitoksille. Rahasto sopii myös sijoittajille, jotka tavoittelevat sijoituksilleen alhaista likviditeettiriskiä. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle kahden vuoden kuluessa.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.