UB Nordic Forest Fund I

Pääomarahasto

Nordic Forest Fund I on suomalaiseen metsämaahan sijoittava pääomarahasto. Rahasto tavoittelee vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua.

Lisätietoa: www.nordicforest.fi

Painotuksena valikoidut hyväkasvuiset metsätilat

Rahaston sijoistusstrategiana on hankkia Keski-Suomesta tuottavia, eri-ikäiskasvatukseen soveltuvia metsätiloja, joilla päästään 5–7 prosentin reaalituottoon.

Hakkuiden ja kulujen optimointi

Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla sekä kuluja minimoimalla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto.

Vakaata kassavirtaa

Suomalainen metsämaa tuottaa tasaista kassavirtaa ja on vakaa, osakemarkkinoiden kanssa alhaisesti korreloiva sijoituskohde.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Metsämaan hintakehitys 1998-2014: 3,9% p.a. (Lähde: Metla)
chart thumbnail
Liitteet
    Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


    Nimi*:

    Sähköposti*:

    Puhelin: