UB Nordic Forest Fund I & II

Pääomarahasto

UB Nordic Forest Fund I ja UB Nordic Forest Fund II ovat suomalaiseen metsämaahan sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua. Molemmat rahastot ovat tällä hetkellä suljettuja uusilta sijoituksilta.

Lisätietoa: www.nordicforest.fi

Painotuksena valikoidut hyväkasvuiset metsätilat

Rahastojen sijoistusstrategiana on hankkia pääasiassa Suomesta eri-ikäiskasvatukseen soveltuvia hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joilla päästään 5–7 prosentin reaalituottoon*.

Hakkuiden ja kulujen optimointi

Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla sekä kuluja minimoimalla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto.

Vakaata kassavirtaa

Suomalainen metsämaa tuottaa tasaista kassavirtaa ja on vakaa, osakemarkkinoiden kanssa alhaisesti korreloiva sijoituskohde.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.