UB Pension

Sijoitusrahasto

UB Pension on kansainvälinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaauseille markkinoille ja eri omaisuusluokkiin.

Kansainvälinen yhdistelmärahasto

UB Pension -rahasto sijoittaa EU- ja OECD-maiden osake- ja korkomarkkinoille rahaston sääntöjen mukaisin rajoituksin.

Tavoitteena tuotto kaikissa markkinatilanteissa

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada sijoitetuille varoille työeläkelaitosten laskuperustekoron ylittävä tuotto kaikissa markkinatilanteissa.

Aktiivinen sijoituspolitiikka

Rahaston sijoituspolitiikka pohjautuu useamman eri salkunhoitajan osaamiseen ja useamman sijoitusstrategian hyödyntämiseen. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Minimimerkintä on 1 000 euroa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
chart thumbnail
2016+ 2,24 %
2015+ 0,89 %
2014+ 5,36 %
2013+ 1,65 %
2012+ 8,01 %
2011– 2,49 %
2010+ 6,21 %
2009+ 10,44 %
2008– 8,93 %
2007– 4,63 %
2006+ 9,29 %
2005+ 14,58 %
2004+ 3,97 %
Rahaston aloituspäivä: 1.12.2003
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: