UB View

Erikoissijoitusrahasto

UB View on hedge fund -luokkaan kuuluva institutionaalisille sijoittajille suunnattu erikoissijoitusrahasto, joka tavoittelee korkeaa absoluuttista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta.

Sijoitukset eri pääomaluokkiin markkinatilanteen mukaan

UB View -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, rahastoihin sekä erityyppisiin johdannaisiin. Painotukset eri pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Osakesijoitusten pääpaino on pohjoismaisilla markkinoilla.

Tavoitteena tuotto kaikissa markkinatilanteissa

Rahasto tavoittelee absoluuttista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta. Rahasto voi myydä arvopapereita joita se ei omista myyntihetkellä, joten rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahasto pyrkii sijoitustoiminnan tavoitteisiin erittäin aktiivisen allokaatiopolitiikan ja johdannaisten käytön avulla.

Aktiivista sijoituspolitiikkaa

Koska rahastolla on mahdollisuus normaalia pienempään hajautukseen, rahaston riskiprofiili on tavallista sijoitusrahastoa korkeampi.

Minimimerkintä on 1 000 euroa.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.