Arvopaperikauppaa käyvät yritykset tarvitsevat jatkossa LEI-tunnuksen

14.11.2017 United Bankers

Uuden EU-lainsäädännön myötä kaikilla yrityksillä ja yhteisöillä, jotka antavat johdannaisia tai rahoitusvälineitä* koskevia toimeksiantoja sijoituspalvelujen tarjoajille, on oltava LEI-tunnus 1.11.2017 alkaen. United Bankers (UB) on sääntelyn johdosta velvoitettu keräämään kaikkien yritys- ja yhteisöasiakkaidensa LEI-tunnukset. LEI-tunnuksen puuttuessa UB ei enää jatkossa voi toteuttaa yrityksen tai yhteisön rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja.

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, jolla parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Tunnusta käytetään rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksen voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella toimittamalla täytetyn lomakkeen PRH:lle joko postitse tai sähköpostitse.

Yrityksen tai yhteisön on ilmoitettava LEI-tunnuksensa UB:lle. LEI-tunnuksen voi ilmoittaa UB:lle joko OmaUB-verkkopalvelun kautta ”Omat tiedot” -välilehdellä tai sähköpostitse asiakashallinto@unitedbankers.fi.

Tarkemmat ohjeet LEI-tunnuksen hakemiseen löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta www.prh.fi.

LEI-tunnus päivittyy PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) sen jälkeen, kun hakemus on käsitelty ja tunnus on myönnetty. Yrityksen tai yhteisön LEI-tunnus näkyy YTJ-yrityshaussa yrityksen/yhteisön tiedoissa kohdassa ”LEI-tiedot”.

YTJ: www.ytj.fi > Yrityshaku > Yrityksen nimi tai y-tunnus > LEI-tiedot

Lisätietoa aiheesta on saatavilla:

www.finanssiala.fi: Yrittäjä – muistathan, että LEI-tunnus tulee pakolliseksi marraskuussa! »
www.yrittajat.fi: Käytkö arvopaperikauppaa? Muista hakea LEI-tunnus ajoissa »
Lisätietoja LEI-tunnuksen hankkimisesta ja toimittamisesta UB:lle saat osoitteesta asiakashallinto@unitedbankers.fi.

* LEI-tunnusta edellyttäviä rahoitusvälineitä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet, kuten osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja pörssinoteeratut rahastot (ETF).