Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on nyt Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

5.4.2017 United Bankers

Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Propertyn säännöt muuttuivat 31.3.2017. Rahaston suomenkieliseksi nimeksi muutettiin Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ja ruotsinkieliseksi nimeksi Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter. Rahaston englanninkielisenä nimenä pysyy UB Nordic Property Fund (AIF). Rahaston sääntöihin tehtiin myös seuraavat muutokset:

Rahaston varojen sijoittamista koskevia sijoitusrajoituksia on muutettu seuraavasti: enimmäissijoitus sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tai muden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin laskee 15 prosentista 10 prosenttiin rahaston varoista.

Rahaston rahasto-osuuksien lunastusmenettelyä on muutettu siten, että rahasto-osuuksien lunastus voidaan toteuttaa neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän arvoon. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää. Ennen muutosta lunastukset voitiin toteuttaa puolivuosittain.

Annamme mielellämme lisätietoa sääntömuutoksista. Uudet rahastosäännöt ovat saatavilla kokonaisuudessaan UB Rahastoyhtiöstä: puhelin 09 25 380 280, sähköposti rahasto@unitedbankers.fi.