United Bankers -konserni

United Bankers tarjoaa asiakkailleen pitkäaikaiseen kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvaa varainhoidon tuotteita ja palveluita sekä pääomamarkkinapalveluita.

 

Arvot

United Bankersin toimintaa ohjaavat kolme keskeistä arvoa.

Asiakaslähtöisyys


Asiakaslähtöisyyden perustana on asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Asiantuntemuksen korkea taso näkyy asiakkaan tarpeisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä. Asiakaskokemus syntyy laadukkaista kohtaamisista niin henkilökohtaisesti kuin verkossakin.

 

Ketteryys                


Ketteryys merkitsee nopeita ja tehokkaita päätöksentekoprosesseja, jotka auttavat meitä hyödyntämään myös markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Haluamme jatkuvasti kehittää tuotteitamme ja palveluitamme sekä niitä tukevia järjestelmiä ja toimintoja.

 

Joukkuehenkisyys


Me UB:laiset olemme joukkue. Se tarkoittaa, että jokaisella on oma roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet syntyvät siitä, että seisomme sanojemme ja tekojemme takana.

 

Strategia


United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua molemmilla United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueilla.

Pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaiden varallisuutta yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla sekä tuottaa asiakkaille lisäarvoa United Bankers -konsernin tarjoamilla palveluilla. Päämääränä on jatkuvasti kehittää tuotteiden ja palveluiden laatua ja siten ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Yhtiö pyrkii tarjoamaan laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden erilaisia markkinatilanteita ja sisäisiä synergioita hyödyntäen.