Sijoittajat

Tiedotteet ja julkaisut -osiosta löydät United Bankers Oyj:n viimeisimmät yhtiö- ja lehdistötiedotteet ja muut ajankohtaiset sijoittajamateriaalit.

 

Tiedonantopolitiikka

 

United Bankers Oyj noudattaa First North Growth Market -markkinapaikalla listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään pääosin First North Growth Market Rulebook -säännöissä. United Bankers Oyj:n viestinnän tarkoituksena on tuottaa johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva yhtiöstä ja jonka perusteella he voivat arvioida yhtiön arvopapereiden arvoa.

 

United Bankers Oyj tiedottaa kaikesta olennaisesta yhtiöön, sen toimintaan tai taloudelliseen tilaan tai sen arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista ilman aiheetonta viivytystä. Olennaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Lisätietoa United Bankers Oyj:n tiedottamiskäytännöstä on annettu alla olevassa dokumetissa.

United Bankers Oyj:n tiedonantopolitiikka (PDF).