Sijoittajat

United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Alla olevassa taulukossa esitetään yhtiön avainlukuja. Yhtiön osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Unites Bankers Oyj
avainluvut
2019 (IFRS)
2018 (IFRS) 2017* 2016* 2015* 2014*
Liikevaihto, milj. e 32,5 29,7 25,0 20,1 27,4 20,4
Käyttökate, milj. e 7,7 7,1 5,2 2,8 6,9 4,1
Liikevoitto, milj. e 5,9 5,4 3,6 1,5 6,5 3,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 13,1 16,9 15,5 5,6 29,6 28,1
Koko pääoman tuotto-% (ROA) 7,7 8,8 10,6 4,1 23,8 22,0
Omavaraisuusaste % 59,5 58,3 69,8 66,1 81,0 80,2
Henkilöstö (vuoden lopussa) 135** 130** 98** 96** 99 85
Osinko vuodelta, e 0,43 0,41 0,40 0,20 0,47 0,276
* Vuosien 2014–2017 luvut on laskettu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti.
** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE, full time equivalents).

 

Taloudelliset tavoitteet

 

United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.