Kuponkilaina Wärtsilä I/2020

Kuponkilaina Wärtsilä I/2020 sopii sijoittajalle, joka uskoo Wärtsilä Oyj:n osakekurssin kehittyvän vakaasti laina-aikana.


Kuponkilaina Wärtsilä I/2020 on vähintään yhden ja enintään viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoituksen tuottoon ja eräpäivänä sijoittajalle takaisinmaksettavan pääoman määrään vaikuttaa kohde-etuutena olevan Wärtsilä Oyj:n osakkeen kehitys laina-aikana.


Jos kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on jonakin puolivuosittaisena arvostuspäivänä lähtötasollaan tai sen yli, sijoitus erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle palautetaan puolivuosittainen 6,0 %:n* kuponkituotto (vuosituotoksi muutettuna kuponki on 12,0 %) sekä sijoituksen nimellispääoma. Kohde-etuutena olevan osakkeen lähtöarvo on sen päätöskurssi lähtöarvon määrityspäivänä 30.10.2020.


Sijoituksen suojataso on 70 %. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä kohde-etuutena olevan osakkeen arvosta laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma edellyttäen, että kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on laskenut enintään 30 % lähtöarvostaan. Mikäli kohde-etuutena oleva osake on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 30 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä kohde-etuutena olevan osakkeen (negatiivisella) arvonmuutoksella.


Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

 

Merkintäaika: 9.10–29.10.2020

Minimimerkintä: 5,000 euroa

Sijoituksen eräpäivä: 13.11.2025

Sijoituksen kohdemarkkina


Kuponkilaina Wärtsilä I/2020 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.


*Alustava puolivuosittainen kuponki on 6,0 %. Kuponkituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa kupongiksi vähintään 5,5 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun.
**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.


Tutustu tarkemmin alla oleviin Kuponkilaina Wärtsilä I/2020:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.