Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024

Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024

Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024 sopii sijoittajalle, joka uskoo Kesko Oyj:n ja Orion Oyj:n osakekurssien kehittyvän positiivisesti laina-aikana. Kuponkilaina tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden korkeaan 17 %*:n vuosituottoon, mikäli molemmat osakkeet ovat jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasoillaan.

 

Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024 on vähintään yhden ja enintään viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoituksen tuottoon ja eräpäivänä sijoittajalle takaisinmaksettavan pääoman määrään vaikuttaa kohde-etuutena olevien Kesko Oyj:n ja Orion Oyj:n osakkeiden kehitys laina-aikana.

 

Jos kummankin kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on jonakin puolivuosittaisena arvostuspäivänä lähtötasollaan tai sen yli, sijoitus erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle maksetaan puolivuosittainen 8,5 %:n* kuponkituotto (vuosituotoksi muutettuna kuponki on 17 %) sekä palautetaan sijoituksen nimellispääoma. Kunkin kohde-etuutena olevan osakkeen lähtöarvo on sen päätöskurssi lähtöarvon määrityspäivänä 24.4.2024.

 

Sijoituksen suojataso on 60 %. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä huonommin kehittyneen kohde-etuutena olevan osakkeen arvosta laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma edellyttäen, että kummankin kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on laskenut enintään 40 % lähtöarvostaan.

 

Mikäli huonommin kehittynyt kohde-etuutena oleva osake on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 40 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä huonommin kehittyneen kohde-etuutena olevan osakkeen (negatiivisella) arvonmuutoksella.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Abp ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

 

SIJOITUKSEN KOHDEMARKKINA:

Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

 

*Alustava puolivuosittainen kuponki on 8,5 % (vuosituotoksi muutettuna 17 %). Kuponkituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa kupongiksi vähintään 8,0 % (vuosituotoksi muutettuna 16 %), peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun.

 

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

 

Tutustu tarkemmin Kuponkilaina Kesko & Orion I/2024:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

 

Merkitse »

Liitteet