UB HR Suomi

UB HR Suomi

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB HR Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Tuottoa kotimaisilta markkinoilta

UB HR Suomi sopii sijoittajalle, joka haluaa tavoitella kotimaisen osakemarkkinan tuottoa. Rahasto sijoittaa suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahasto.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahasto pyrkii tuottoon, joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää suomalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Osakevalinnoissa neuvonantajana toimii sijoitusneuvosto, jonka jäsenet valitsee UB rahastoyhtiö Oy ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry.

 

Ei vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä, joten salkunhoitajat voivat noudattaa kantaa ottavaa sijoitusstrategiaa. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yhtiöiden henkilöstöpolitiikka.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on minimimerkintä 100 euroa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 5, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.