UB Nordic Forest Fund -rahastot

UB Nordic Forest Fund -rahastot

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat Suomen ja Baltian metsäkiinteistöihin sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua. UB Nordic Forest Fund I ja II ovat tällä hetkellä suljettuja uusilta sijoituksilta. UB Nordic Forest Fund III toiminta käynnistyi joulukuussa 2018 ja rahasto ottaa jatkuvasti uusia sijoitussitoumuksia vastaan. Kahden ensimmäisen rahaston kaikki sijoitukset ovat suomalaisessa metsämaassa. UB Nordic Forest Fund III sijoittaa varansa Suomeen sekä Baltiaan. Minimisijoitus rahastoon on 100 000 euroa.


Tavoitteena vakaata tuottoa vastuullisesti

 

UB Nordic Forest Fund -rahastot tavoittelevat vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun myötä. Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto. Sijoitusstrategiana on painottaa hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joissa tuottoa kertyy puuston tilavuuskasvusta ja puutavaralajisiirtymistä. Rahasto pyrkii jakamaan vuosittain edellisvuoden tuloksen osuudenomistajille.

 

UB Nordic Forest Fund -rahastojen omistamat metsät ovat kaikki sertifioituja (PEFC ja/tai FSC). Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

Lisätietoa:

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Liitteet