UB Real REIT

UB Real REIT

Erikoissijoitusrahasto Kiinteistöosakerahasto Kehittyneet ja kehittyvät markkinat

UB Real REIT on tarkoitettu sijoittajille, jotka hakevat kiinteistömarkkinoilta osakemarkkinoiden mukaista tuottoa ja haluavat antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden valita vapaasti kulloinkin parhaat yhtiöt ja markkinat sijoitussalkkuun.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoituskohteena kiinteistösijoitustoiminta

UB Real REIT -rahaston varat sijoitetaan pääasiasiallisesti kiinteistösijoitustoimintaan ja kiinteistöjen omistamiseen liittyviin sijoituskohteisiin. Näitä ovat esimerkiksi REIT- (Real Estate Investment Trust) ja kiinteistökehitysyhtiöiden osakkeet ja osuudet. Varoja voidaan sijoittaa myös näiden yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin tai muihin arvopapereihin.

 

Tavoitteena positiivinen reaalituotto

Sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa sijoittajalle positiivista reaalituottoa ja saavuttaa tai ylittää yleisen listatun kiinteistömarkkinan tuotto pitkällä aikavälillä. Rahasto voi sijoittaa kiinteistöosakemarkkinoille jopa kaksinkertaisella vivulla. Toisaalta tilanteen vaatiessa valtaosa tai kaikki rahaston varat voidaan sijoittaa raha- ja korkomarkkinoille.

 

Aktiivinen sijoitusnäkemys

Rahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat kiinteistömarkkinoilta osakemarkkinoiden mukaista tuottoa ja haluavat antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden valita vapaasti kulloinkin parhaat yhtiöt ja markkinat sijoitussalkkuun ilman ennalta määrättyjä tiukkoja sijoitusrajoitteita. Rahastoa suositellaan pitkän aikavälin sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on useita vuosia.

Minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on minimimerkintä 100 euroa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 5, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.