Korkotodistus Stena I/2017

Korkotodistus Stena I/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat viiteyhtiö Stena AB:n luottoriskin hinnoitteluun lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Stena AB:n luottoluokitus on B1 (Moody’s). Korkotodistus Stena tarjoaa sijoittajalle kiinteän, alustavasti 6,0 %* vuosituoton. Tuotto maksetaan puolivuosittain. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Korkotodistus Stena I/2017:n merkintäaika on 10.–24.5.2017 ja minimisijoitus 5 000 euroa. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 10.–24.5.2017
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Eräpäivä: 11.7.2022

* Alustava vuosituotto. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa Korkotodistuksen vuosituotoksi vähintään 5,5 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Tuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä. Vuosituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota tai muita kuluja.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata esitteen asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: