Kuponkilaina Arvoyhtiöt I/2019

Kuponkilaina Arvoyhtiöt I/2019 tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu viiden pohjoismaisen pörssiyhtiön (Nordea, Fortum, Outokumpu, Stora Enso ja Wärtsilä) osakekurssien keskimääräisestä kehityksestä. Sijoitukselle maksetaan puolivuosittaista alustavasti 5 %:n* kuponkituottoa, mikäli kohde-etuutena olevien yhtiöiden muodostaman osakekorin arvo on puolivuosittaisena arvostuspäivänä vähintään lähtötasollaan. Osakekorin lähtöarvo määräytyy 10.4.2019 päätöskurssien mukaan. Tuoton maksamisen lisäksi sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti heti, mikäli osakekorin arvo on vähintään lähtötasollaan arvostuspäivänä. Ensimmäinen arvostuspäivä on vuoden kuluttua 10.4.2020. Tämän jälkeen arvostuspäivät ovat puolen vuoden välein. Kuponkilaina Arvoyhtiöt I/2019 on enintään viiden vuoden mittainen sijoitustuote. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 14.3.–3.4.2019
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Eräpäivä: 24.4.2024, mikäli sijoitusta ei lunasteta ennenaikaisesti

Sijoituksen kohdemarkkina:
Kuponkilaina Arvoyhtiöt I/2019 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

*Alustava puolivuosittainen kuponki on 5 %. Kuponkituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa kupongiksi vähintään 4,5 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä 12.4.2019.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: