Kuponkilaina Metsä Board I/2019

Kuponkilaina Metsä Board I/2019 sopii sijoittajalle, joka uskoo Metsä Board Oyj:n
osakekurssin kehittyvän vakaasti laina-aikana.

Kuponkilaina Metsä Board I/2019 on vähintään yhden ja enintään viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Kuponginmaksun ehdon täyttyessä sijoittajalle maksetaan tuottoa mahdollisen ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä tai eräpäivänä. Pääoman palautuksen suuruus eräpäivänä riippuu kohde-etuutena olevan Metsä Board Oyj:n osakkeen kehityksestä.

Jos kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on jonakin puolivuosittaisena arvostuspäivänä lähtötasollaan tai sen yli, sijoitus erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle palautetaan puolivuosittainen 7,5 %:n* kuponkituotto (vuosituotoksi muutettuna kuponki on 15,0 %) sekä sijoituksen nimellispääoma.

Sijoituksen suojataso on 70 %. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma edellyttäen, että kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on laskenut enintään 30 % lähtöarvostaan.

Mikäli kohde-etuutena oleva osake on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 30 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä kohde-etuutena olevan osakkeen (negatiivisella) arvonmuutoksella.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu ja sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 3.–20.9.2019
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Sijoituksen eräpäivä: 14.10.2024, mikäli sijoitusta ei lunasteta ennenaikaisesti

Sijoituksen kohdemarkkina:

Kuponkilaina Metsä Board I/2019 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

*Alustava tuotto. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli Yrityslainakorin vuosituottoa ei voida vahvistaa vähintään 7,0 %:iin. Lopullinen tuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä. Vuosituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkioita tai muita kuluja.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata materiaalit asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: