Kuponkilaina Nordea ja SEB I/2017

Kuponkilaina Nordea ja SEB I/2017 tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen pankin Nordean (Nordea Bank AB) ja SEB:n (Skandinaviska Enskilda Banken AB) osakekurssien kehityksestä. Sijoitukselle maksetaan puolivuosittaista alustavasti 4 %:n* kuponkituottoa eli yhteensä 8 %* vuodessa, mikäli kummankaan kohde-etuutena olevan pankin osakekurssi ei ole puolivuosittaisena arvostuspäivänä laskenut yli 25 % lähtöarvostaan. Osakkeiden lähtöarvot määräytyvät lähtöpäivän 4.4.2017 päätöskurssien mukaan. Ensimmäinen arvostuspäivä on noin vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä, ja tämän jälkeen arvostuspäivät ovat puolivuosittain. Tuoton maksamisen lisäksi sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti heti, mikäli molempien pankkien osakekurssit ovat arvostuspäivänä vähintään lähtötasoillaan. Kuponkilaina Nordea ja SEB on enintään viiden vuoden mittainen sijoitus. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 17.–31.3.2017
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Eräpäivä: 15.3.2022, mikäli sijoitusta ei lunasteta ennenaikaisesti

*Alustava kuponkituotto. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa puolivuosittaiseksi kuponkituotoksi vähintään 3,5 prosenttia, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Kuponkituotto vahvistetaan 4.4.2017.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata esitteen asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: