Metsäobligaatio I/2011 on erääntynyt

21.6.2016 United Bankers

Metsäobligaatio I/2011 erääntyi 20.6.2016 lainaehtojen mukaisesti nimellisarvoonsa. Sijoittajille on laina-ajalta maksettu vuosittaista korkotuottoa, joka on ollut 3 kuukauden euribor + 4,0 %-yksikköä. Sijoituksen nimellispääoma on palautettu ja viimeinen korko maksettu 20.6.2016.