Metsäosakekori II/2019

Metsäosakekori II/2019 on noin viiden vuoden mittainen strukturoitu joukkovelkakirjalaina, jossa sijoittajan saama kokonaistuotto muodostuu tuotto-osasta ja pääoman palautuksesta. Tuotto-osan arvo saadaan kertomalla osakekorin lainaehtojen mukaisesti laskettu arvonmuutos alustavalla 200 %:n* tuottokertoimella. Metsäosakekorissa kohde-etuutena on kolmen suomalaisen metsäteollisuusyrityksen, UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Metsä Boardin, osakkeesta tasapainoin koostuva osakekori. Mikäli osakekorin lainaehtojen mukaan laskettu arvonmuutos on nolla tai negatiivinen, ei tuottoa makseta.

Pääoman palautuksena saatavan osan suuruus riippuu puolestaan luottovastuutapahtumien määrästä Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 32. Indeksiin kuuluvat yhtiöt ovat luottoluokitukseltaan High Yield -tasoa, mikä tarkoittaa, että niihin liittyy keskimääräistä korkeampi riski. Ensimmäiset 20 luottovastuutapahtumaa eivät laske pääoman palautusosan arvoa. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu yli 20, pienentää kukin seuraava luottovastuutapahtuma pääoman palautusosan arvoa noin 6,67 prosenttiyksiköllä. Mikäli luottovastuutapahtumia tapahtuu 35:ssä tai useammassa yhtiössä, on pääoman palautusosan arvo nolla.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 24.6.–16.8.2019
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Sijoituksen eräpäivä: 9.7.2024

Sijoituksen kohdemarkkina:
Metsäosakekori II/2019 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

Tärkeää tietoa:
Pääoman palautusosan kohde-etuutena olevan Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 32 on 1.7.2019 toteutunut luottovastuutapahtuma Weatherford International Ltd -nimisessä yhtiössä. Sijoituksen lainaehtojen mukaisesti ensimmäiset 20 luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta pääoman palautusosan arvoon eräpäivänä.

*Tuottokerroin on alustava. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli Metsäosakekorin tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään 180 %:iin. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata materiaalit asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: