Metsäosakekori II/2019:n merkintäaika päättyi

6.9.2019 United Bankers

Metsäosakekori II/2019:n merkintäaika päättyi 16.8.2019. Tuottokertoimeksi vahvistettiin 200 %. Lainaehtojen mukaiset lähtöarvot osakekorin osakkeille olivat: Metsä Board Oyj 4,59 euroa, Stora Enso Oyj 9,72 euroa ja UPM-Kymmene Oyj 23,14 euroa.

Kiitämme kaikkia merkinnän tehneitä.