Mikä ihmeen MiFID II?

16.11.2017 United Bankers

Sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä sääntelee Euroopan laajuinen rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi. Sen korvaa ensi vuoden alussa voimaan tuleva MiFID II -sääntelykokonaisuus. Uuden sääntelyn tarkoituksena on parantaa sijoittajan suojaa entisestään koko toimialalla.

Mitä muutos tuo tullessaan?

Muutoksen taustalla on ajatus parantaa sijoittajan suojaa esimerkiksi helpottamalla eri rahoitusvälineiden vertailtavuutta ja toisaalta tarjoamalla asiakkaalle esimerkiksi yksityiskohtaisempaa tietoa kuluista ja kustannuksista. Tavoitteena oli lisäksi tehostaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisäämällä sijoituspalveluyritysten raportointivelvollisuuksia viranomaisille ja asiakkaille.

Miten muutos näkyy sijoittajalle?

Pyrkimyksenä on, että asiakkaalle tarjotaan myös jatkossa sellaisia rahoitusvälineitä, jotka parhaiten soveltuvat asiakkaalle. Tätä toki sääntely edellyttää jo nyt, mutta jatkossa sijoituspalveluyritysten tulee arvioida kunkin rahoitusvälineen kohdemarkkinaa aiempaa kattavammin ja systemaattisemmin. Lisäksi UB:n tulee tarjota asiakkaalle rahoitusvälinettä koskeva soveltuvuuslausunto. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suositellun rahoitusvälineen sopivuutta asiakkaalle tulee arvioida aiempaa kattavammin asiakkaan kokonaistilanne ja tavoitteet huomioiden. Lisäksi sijoituspalveluyritysten tulee antaa asiakkaalle entistä kattavampaa tietoa tuotteisiin ja palveluihin sisältyvistä kokonaiskuluista.

Pitääkö UB:n asiakkaan tehdä jotakin MiFID II:een liittyen?

Asiakkaalta ei edellytetä oma-aloitteisia toimenpiteitä vaan UB on asiakkaisiin yhteydessä uuden säännöstön tiimoilta vielä ennen vuodenvaihdetta.

Muuttuuko UB:n toiminta?

UB:n nykyiset käytännöt vastaavat jo monelta osin uuden sääntelyn vaatimuksia. MiFID II tuo kuitenkin tullessaan tiukennuksia esimerkiksi raportointiin. Myös dokumentointivaatimukset kasvavat.