Nexstim Oyj:n esitettä täydennetty – osakeannin alustavaa hintaväliä lasketaan, tarjottavien antiosakkeiden määrää lisätään ja merkintäaikaa jatketaan

30.10.2014 United Bankers

Nexstim Oyj:n (“Nexstim” tai “Yhtiö”) hallitus on 30.10.2014 päättänyt seuraavista muutoksista 13.10.2014 julkistetun listautumisannin (“Osakeanti”) ehtoihin:

· Osakeannissa tarjottavien antiosakkeiden enimmäismäärä nostetaan 3 937 007 uuteen Osakkeeseen (pois lukien ylimerkintätilanteessa tarjottavat 431 034 ylimääräistä antiosaketta).
· Osakeannin alustava hintaväli lasketaan 6,35–6,40 euroon antiosakkeelta. Merkintähinta ei voi olla enemmän kuin 6,40 euroa.
· Osakeannin merkintäaikaa sekä insituutioannin, yleisöannin Suomessa että yleisöannin Ruotsissa osalta jatketaan 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa saakka.

Yhtiö on laatinut Osakeannin ehtojen muutoksia koskevan täydennysasiakirjan 10.10.2014 päivättyyn esitteeseen. Finanssivalvonta on 29.10.2014 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä.

Tämän täydennysasiakirjan julkistamisen jälkeen antiosakkeita yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava merkinnän yhteydessä alustava merkintähinta 6,40 euroa osakkeelta, joka on muutetun alustavan hintavälin yläraja.

Nexstimin First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy.

Lisätietoja Osakeannista on Nexstimin 13.10.2014 julkistamassa esitteessä, joka on saatavilla verkko-osoitteessa www.nexstim.fi/IPO.

Uusi aikataulu

Merkintäaika päättyy: 3.11.2014
Osakeannin tulos ja lopullinen merkintähinta julkistetaan: 4.11.2014
Merkintähintojen viimeinen maksupäivä instituutioannissa ja yleisöannissa Ruotsissa: 7.11.2014
Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio): 13.11.2014
Antiosakkeet toimitetaan ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä (arvio): 14.11.2014

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen täydennysasiakirjan julkistamista antanut merkintätarjouksen tai
-sitoumuksen, on oikeus peruuttaa annettu merkintätarjous tai -sitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 3.11.2014 klo 18.00 Suomen aikaa.

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. UB Securitiesin verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä UB Securitiesiin sähköpostitse osoitteeseen dealing@unitedbankers.fi tai puhelimitse +358 (0)9 253 80220.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Lue lisää »