Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti

4.11.2014 United Bankers

Helsinki 4.11.2014 klo 10.00

Nexstim Oyj (“Nexstim” tai “Yhtiö”) julkisti 13.10.2014 listautumisantinsa (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 2 873 563 uutta osaketta. Yhtiö ilmoitti myös aikeestaan hakea osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille. Tieto listalleottohakemuksen jättämisestä julkistettiin 15.10.2014. 30.10.2014 antiosakkeiden määrää nostettiin 3 937 007 osakkeeseen ja alustavaa hintaväliä alennettiin 6,35-6,40 euroon osakkeelta. Samanaikaisesti merkintäaikaa pidennettiin 3.11.2014 saakka. Osakeannin merkintäaika päättyi 3.11.2014. klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).

Nexstimin hallitus päätti 3.11.2014 merkintöjen hyväksymisestä, annettavien osakkeiden määrästä ja allokaatiosta sekä lopullisesta merkintähinnasta. Lopullinen merkintähinta on 6,35 euroa osakkeelta. Antiehtojen mukaisesti määritetty Ruotsin kruunun määräinen lopullinen merkintähinta on 58,92 Ruotsin kruunua.

Sijoittajat merkitsivät merkintäaikana yhteensä 2 412 539 osaketta lopullisella merkintähinnalla. Merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen osakkeiden maksamiselle antiehtojen mukaisesti viimeistään 7.11.2014. Yhtiö toimittaa allokaatioilmoitukset ja maksuohjeet niille institutionaalisille sijoittajille ja yleisöantiin Ruotsissa osallistuneille sijoittajille, joille osakkeita on allokoitu, niin pian kuin mahdollista. Yleisöantiin Suomessa osallistuneille sijoittajille palautetaan sijoittajan maksama ylimääräinen merkintämaksu Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Nexstim kerää Osakeannilla yhteensä 15,3 miljoonaa euroa (ennen Osakeannista aiheutuvien, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämistä). Osakeanti oli ehdollinen sille, että merkintöjen yhteismäärä oli vähintään 15 miljoonaa euroa, joten ehto on täyttynyt. Osakeannin myötä Nexstim saa 225 uutta osakkeenomistajaa, joista noin 9 % on institutionaalisia sijoittajia ja 91 % yleisöantiin osallistuneita sijoittajia. Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin noin 95 % uusista osakkeista ja yleisöanteihin osallistuneille sijoittajille 5 % uusista osakkeista. Uusista osakkeista noin 50 % listataan Nasdaq First North Finlandiin ja 50 % Nasdaq First North Swedeniin. Uusista osakkeista noin 48 % allokoidaan uusille suomalaisille sijoittajille, 34 % uusille ruotsalaisille sijoittajille ja muut 18 % muille uusille kansainvälisille sijoittajille. Yhtiön liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 7 134 958 osakkeeseen. Yllä esitetyt luvut on laskettu olettaen, että kaikki merkityt ja sijoittajille allokoidut osakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö tulee hankkimaan First Northin sääntöjen vaatiman markkinatakaajan, mistä tiedotetaan erikseen.

Nexstimin toimitusjohtaja Janne Huhtala kommentoi seuraavasti: “Listautumisantimme onnistunut toteutuminen ja sijoittajien kiinnostus niin Suomessa, Ruotsissa kuin kansainvälisestikin, on merkittävä askel Nexstimille, teknologiallemme ja aivohalvauskuntoutukseen liittyvän NBT-laitteistomme Vaiheen III -monikeskustutkimukselle, joka etenee hyvin. Toivotamme uudet sijoittajamme lämpimästi tervetulleiksi ja haluamme kiittää heitä sekä aiempia osakkeenomistajiamme saamastamme tuesta.”

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.11.2014 ja kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 14.11.2014 molemmilla markkinapaikoilla, Nasdaq First North Finlandissa kaupankäyntitunnuksella NXTMH ja Nasdaq First North Swedenissä kaupankäyntitunnuksella NXTMS.

Pareto Securities AB toimi Yhtiön taloudellisena pääneuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. UB Securities Oy toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. Nexstimin First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy sekä Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina Osakeannissa.

Lisätietoja Osakeannista on Nexstimin 13.10.2014 julkaisemassa ja 30.10.2014 täydennetyssä esitteessä, joka on saatavilla verkko-osoitteessa www.nexstim.fi/IPO.

Lisätietoja osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä seuraaviin:

Nexstim
Janne Huhtala, toimitusjohtaja
040 8615046, janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy
09 2538 0225

Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott
Amber Bielecka
Ivar Milligan
Laura Thornton
+44 (0)20 3709 5700, nexstim@consilium-comms.com