Nordea Turbo I/2019

Nordea Turbo I/2019 on viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoittajalle maksetaan tuottoa eräpäivänä, mikäli kohde-etuutena olevan Nordea Bank Oyj:n osakkeen sijoitusajan arvonmuutos on positiivinen. Pääoman palautuksen suuruus eräpäivänä riippuu myös kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä.

Nordea Turbo tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuutena olevan Nordea Bank Oyj:n osakekurssin sijoitusajan mahdollisesta arvonnoususta korkealla alustavasti 400 %:n* tuottokertoimella.

• Sijoittaja saa tuottokertoimen mukaisen osuuden kohde-etuuden lainaehtojen mukaan lasketusta arvonnoususta aina 50 prosenttiin saakka.
• Sijoittajalle ei makseta arvonnoususta 50 %:n ylittävältä osalta.
• Sijoituksen enimmäistuotto on näin ollen 200 % (50 % x 400 %).

Sijoituksen suojataso on 70 %. Sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä riippuu kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma edellyttäen, että kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on laskenut enintään 30 % lähtöarvostaan.

Mikäli kohde-etuutena oleva osake on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 30 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä kohde-etuutena olevan osakkeen (negatiivisella) arvonmuutoksella.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu ja sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Merkintäaika: 1.–15.10.2019
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Sijoituksen eräpäivä: 30.10.2024

Sijoituksen kohdemarkkina:

Nordea Turbo I/2019 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

*Alustava tuottokerroin. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään 350 %:iin. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata materiaalit asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: