UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto nyt merkittävänä

Tee merkintä

Pohjoismaisiin toimitiloihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin erikoistunut rahasto, jonka sijoitukset hajautetaan laajasti kaikkiin Pohjoismaihin. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vaivattomasti vakaisiin kassavirtakohteisiin hyvin hajautetussa toimitilasalkussa jo pienilläkin pääomilla. Toimitilasijoittaminen on perinteisesti ollut vain ammattisijoittajien ulottuvilla. Rahaston kautta nyt myös yksityissijoittajat pääsevät sijoittamaan pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille.

Miksi kiinteistöihin on hyvä sijoittaa?

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston merkintäpäivä lähestyy. Salkunhoitaja Jarkko Lehtonen kertoo miksi kiinteistöihin on hyvä sijoittaa.

"Kohteiden valinnassa yksi keskeisimmistä päätöksentekoon vaikuttavista seikoista on kohteen vuokrasopimuksen pituus. Esimerkiksi tällä hetkellä rahastomme kaikkien kohteiden vuokrasopimusten painotettu keskipituus on yli 10 vuotta."
— Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston edut

Sijoitukset Pohjoismaihin

 • Lainsäädännön ja yhteiskuntarakenteen suhteen yhtenäinen toimikenttä
 • Eri valuutat ja erilaiset taloussuhdanteet mahdollistavat riskin hajautuksen
 • Sijoituksissa voidaan painottaa maita, jotka kulloinkin tarjoavat parhaan riski-tuottosuhteen

Kohteiden valinnassa painotetaan

 • Pitkiä vuokrasopimuksia
 • Laadukkaita ja sijainniltaan hyviä toimitilakiinteistöjä
 • Hyviä, maksukykyisiä vuokralaisia, kuten eri julkishallinnon toimijoita

Tuottotavoite

 • Tavoitteena on saavuttaa sijoittajille noin 7-9 %:n* vuotuinen tuotto, josta suurin osa jaetaan sijoittajille vuotuisena tuotto-osuutena

Kenelle rahasto sopii

 • Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille
 • Rahasto sopii pitkäjänteiselle, yli viiden vuoden aikajänteen sijoittajalle
 • Maantieteellinen jakauma 31.8.2018
 • Kiinteistöjen käyttötarkoitusjakauma 31.8.2018
Rahaston tunnuslukuja 31.8.2018
Rahaston pääoma (NAV)*76,7 milj. euroa
Rahaston kokonaisarvo (GAV)*102,4 milj. euroa
Rahaston kiinteistövarallisuus**127 milj. euroa
Rahaston omistamien kiinteistöjen lkm28 kpl
Vuokrasopimusten keskipituus (WAULT)10,5 v
Lainoitusaste (LTV) % pl. käteinen30 %
LTV (”gross”) pl. käteinen**52 %
Kiinteistösalkun juokseva tuotto***9,6 %
Sitoutumaton pääoma1 milj. euroa
* Tilanne 2.7.2018
** Sisältää vähemmistöomisteisten yhtiöiden velat
*** "Funds from operations": kassavirta ennen lainan lyhennystä, tilanne 2.7.2018
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoesitteessä. Liikekiinteistöjen vuokratuotto-oletuksen lähde: Catella, Markkinakatsaus Suomi, kevät 2016. Rahaston tuottotavoitetta kuvataan tarkemmin markkinointiesitteen laskelmassa sivulla 6. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen.