UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto nyt merkittävänä

Tee merkintä

Pohjoismaisiin toimitiloihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin erikoistunut rahasto, jonka sijoitukset hajautetaan laajasti kaikkiin Pohjoismaihin. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vaivattomasti vakaisiin kassavirtakohteisiin hyvin hajautetussa toimitilasalkussa jo pienilläkin pääomilla. Toimitilasijoittaminen on perinteisesti ollut vain ammattisijoittajien ulottuvilla. Rahaston kautta nyt myös yksityissijoittajat pääsevät sijoittamaan pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille.

"Kohteiden valinnassa yksi keskeisimmistä päätöksentekoon vaikuttavista seikoista on kohteen vuokrasopimuksen pituus. Esimerkiksi tällä hetkellä rahastomme kaikkien kohteiden vuokrasopimusten painotettu keskipituus on yli 9 vuotta."
— Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston edut

Sijoitukset Pohjoismaihin

 • Lainsäädännön ja yhteiskuntarakenteen suhteen yhtenäinen toimikenttä
 • Eri valuutat ja erilaiset taloussuhdanteet mahdollistavat riskin hajautuksen
 • Sijoituksissa voidaan painottaa maita, jotka kulloinkin tarjoavat parhaan riski-tuottosuhteen

Kohteiden valinnassa painotetaan

 • Pitkiä vuokrasopimuksia
 • Laadukkaita ja sijainniltaan hyviä toimitilakiinteistöjä
 • Hyviä, maksukykyisiä vuokralaisia, kuten eri julkishallinnon toimijoita

Tuottotavoite

 • Tavoitteena on saavuttaa sijoittajille noin 7-9 %:n* vuotuinen tuotto, josta suurin osa jaetaan sijoittajille vuotuisena tuotto-osuutena

Kenelle rahasto sopii

 • Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille
 • Rahasto sopii pitkäjänteiselle, yli viiden vuoden aikajänteen sijoittajalle
 • Maantieteellinen jakauma 11/2019
 • Kiinteistöjen käyttötarkoitusjakauma 11/2019
Rahaston tunnuslukuja 25.11.2019
Rahaston pääoma (NAV)*164,2 milj. euroa
Rahaston kokonaisarvo (GAV)*204,1 milj. euroa
Rahaston kiinteistövarallisuus287 milj. euroa
Rahaston omistamien kiinteistöjen lkm42 kpl
Vuokrasopimusten keskipituus9,1 v
Kiinteistösalkun lainoitusaste55 %
Kiinteistöjen alkutuotto*6,4 %
Kiinteistösalkun oman pääoman tuotto**9,2 %
Sitoutumaton käteinenn. 27 milj. euroa
* Tilanne 1.10.2019 ** "Funds from operations": kassavirta ennen lainan lyhennystä, tilanne 1.10.2019