Osakeindeksilaina Aasia Turbo I/2018

Osakeindeksilaina Aasia Turbo I/2018 on sijoituskohde, jossa sijoituksen arvo muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman palautusosasta ja tuotto-osasta. Sijoitus on hieman alle viiden vuoden mittainen ja sen laina-aika on 23.2.2018–9.1.2023. Sijoitukselle maksettava tuotto perustuu neljän Aasian maan, Japanin, Etelä-Korean, Singaporen ja Taiwanin, osakeindeksien kehitykseen laina-aikana. Osakeindeksilaina tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa osakemarkkinoiden tuotto jopa kolminkertaisena, sillä tuottokerroin on alustavasti peräti 300 %*. Tuotteen nimellispääomasta eräpäivänä palautettavan osan suuruus puolestaan riippuu laina-aikana mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien määrästä Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 29. Pääoman takaisinmaksun perustana oleva luottoriski-indeksi koostuu sadasta pohjoisamerikkalaisesta yhtiöstä**. Yhtiöt ovat luottoluokitukseltaan High Yield -tasoa, mikä tarkoittaa, että niihin liittyy keskimääräistä korkeampi riski. Ensimmäiset 15 luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta pääoman palautusosan arvoon. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu enemmän kuin 15, pienentää kukin luottovastuutapahtuma pääomaosan arvoa kymmenellä prosenttiyksiköllä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu enintään 15:ssä CDX North America High Yield -indeksin yhtiössä, vastaa sijoittajalle eräpäivänä palautettava pääoma sijoituksen nimellispääomaa. Sijoittajan saama tuotto saadaan laskemalla tuotto-osan ja pääoman palautusosan arvot yhteen. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä***. Liikkeeseenlaskijana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB).

Merkintäaika: 24.1.–15.2.2018
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Sijoituksen eräpäivä: 9.1.2023

Sijoituksen kohdemarkkina:
Osakeindeksilaina Aasia Turbo I/2018 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

* Alustava tuottokerroin. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa tuottokertoimeksi vähintään 250 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.
**Viiteindeksin alkuperäinen yhtiömäärä on sata. Viiteindeksiin voi tulla muutoksia merkintäaikana tai merkintäajan jälkeen erityistilanteissa kuten yhtiöiden jakautumisen tai sulautumisen seurauksena.
***Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: