Ajankohtaista tietoa sijoittajille

Sijoituspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa. Sijoittajille annetaan tietoa muun muassa palveluntarjoajasta, tarjottavista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi sijoittajilta pyydetään yksityiskohtaisia tietoja taloudellisesta asemasta, sijoitustavoitteista, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Näiden tietojen kartoituksella pyritään tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin soveltuvat palvelut ja tuotteet.

Tälle sivulle on koottu lainsäädännön edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa.

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Tiedot vakuutusedustajasta

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä

Toimeksiantojen hoitaminen UB Rahastoyhtiö Oy:ssa

Toimeksiantojen toteuttamista koskeva politiikka 3.1.2018 alkaen

Kaupankäyntipaikat ja käytetyt välittäjät UB Securities Oy

Käytetyt välittäjät UB Omaisuudenhoito Oy

Omaisuudenhoidon ehdot

Asiakassuhteen yleiset ehdot

Arvopaperivälityksen ehdot

Säilytystä koskevat asiakastiedot

Verkkosivujen käyttöehdot

Palveluhinnasto

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2018
UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018
UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018
UB Securities Oy:n ja UB Omaisuudenhoito Oy:n toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2018

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2017
UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2017
UB Securities Oy:n ja UB Omaisuudenhoito Oy:n toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2017

Avaintietoasiakirjat

Fennia varainhoitovakuutus KID

Fennia varainhoitokapitalisaatio KID

Omaisuusluokka Maailma osakkeet KID

UB-konsernin yhtiöt käyttävät sidonnaisasiamiehiä. Käytetyt sidonnaisasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen sidonnaisasiamiesrekisteriin, joka on löydettävissä osoitteesta:

https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/sidonnaisasiamiehet/.