Ajankohtaista tietoa sijoittajille

Sijoituspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa. Sijoittajille annetaan tietoa muun muassa palveluntarjoajasta, tarjottavista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi sijoittajilta pyydetään yksityiskohtaisia tietoja taloudellisesta asemasta, sijoitustavoitteista, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Näiden tietojen kartoituksella pyritään tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin soveltuvat palvelut ja tuotteet.

Tälle sivulle on koottu lainsäädännön edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa.

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Palveluhinnasto

Tiedot vakuutusedustajasta

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä

Toimeksiantojen hoitaminen UB Omaisuudenhoito Oy:ssa

Toimeksiantojen hoitaminen UB Rahastoyhtiö Oy:ssa

Toimeksiantojen toteuttaminen UB Securities Oy:ssa

Verkkosivujen käyttöehdot

UB Securities Oy:n sijoituspalvelulain mukaisena sidonnaisasiamiehenä toimii seuraava yhtiö:

Virtus Capital Oy
Y-tunnus: 1932959-4
Osoite: Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki