Hallinto

United Bankers Oyj pyrkii noudattamansa hallinto- ja ohjausjärjestelmän avulla varmistamaan toimintansa luotettavan järjestämisen ja avoimuuden. United Bankersin hallinto- ja ohjausjärjestelmää on kuvattu yhtiön Hallinnointiperiaatteet ja tiedottamiskäytäntö -ohjeessa, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt.

United Bankers -konserniin kuuluuvat emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi viisi tytäryhtiötä. Kaksi sijoituspalveluritystä; UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy, rahastoyhtiö UB Rahastoyhtiö Oy, arvopaperinvälitystä ja pääomamarkkinapalveluita tarjoava UB Securities Oy sekä metsäsijoittamisen ratkaisuja tarjoava UB Nordic Forest Management Oy.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä strategia, jonka mukaisesti yhtiön liiketoimintaa kehitetään, sekä hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet koskien esimerkiksi yhtiön riskienhallintaa, compliance-toimintaa ja sisäistä valvontaa. Näiden lisäksi yhtiöllä on huomattava määrä lain edellyttämää muuta sisäistä ohjeistusta.

Varmistuakseen johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimuksien täyttymisestä yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten osalta tehdään aina ennen lopullista valintaa tai tehtävässä aloittamista arviointi henkilön luotettavuudesta ja pätevyydestä siten kuin asiasta erikseen säädetään Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet ja ohjausjärjestelmä esitetään pääpiirteissään tällä verkkosivustolla ja se sisältää myös luottolaitostoiminnasta (610/2014) 7 luvun 7 §:n mukaiset tiedot siitä, miten United Bankers -konserni noudattaa luottolaitoslain 7 luvun 1–5§:n ja 8 luvun säännöksiä.