Hallitus

United Bankers Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Lisäksi yhtiön hallitus laatii itselleen luottolaitoslain 7 luvun 2 § mukaiset toimintaperiaatteet, joilla edistetään ja ylläpidetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa. UB:lla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, sillä kyseisessä laissa asetetut perusteet eivät täyty. UB:n hallituksella on kuitenkin omat compliance-, nimeämis- ja palkitsemistoimikuntansa. Hallituksen compliance-toimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti ja Antti Asunmaa. Nimeämistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti, Carl-Gustaf von Troil, Rasmus Finnilä. Palkitsemistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Tarja Pääkkönen.

UB:n hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa tai asioiden kiireellisyyden vuoksi kokoontua myös tätä useammin.

Hallituksen jäsenten päätoimet ja jäsenyydet muiden yhteisöjen hallituksissa/päätöselimissä löytyvät alta. Hallitukseen kulloinkin ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty Yhtiökokous-sivulla.

United Bankers Oyj:n hallituksen jäsenet on esitelty alla. Klikkaamalla kuvaa voit lukea lyhyen CV:n.

Omistustiedot päivitetty 2.1.2020.

 

Johan Linder

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OTK. Hän omistaa 28 496 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Rasmus Finnilä

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, KTM. Hän omistaa Jarafi Oy:n kautta 1 048 800 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä sekä yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Carl-Gustaf von Troil

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, insinööri. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja Castor-Invest Oy:n kautta yhteensä 1 118 645 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä sekä yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Jani Lehti

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja J. Lehti & Co Oy:n kautta yhteensä 602 434 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Rainer Häggblom

Yhtiön hallituksen jäsen, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, KTM. Hän omistaa HH Capital Oy:n ja Häggblom & Partners Ltd. Oy:n kautta yhteensä 54 930 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Lennart Robertsson

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, KTK. Hän omistaa Fagervik International AB:n kautta 31 110 UB:n osaketta. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Tarja Pääkkönen

Yhtiön hallituksen jäsen, DI. Hän omistaa 8 817 UB:n osaketta. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Antti Asunmaa

Yhtiön hallituksen jäsen, KTM. Antti Asunmaa omistaa Amos Partners Oy:n kautta 1 049 729 UB:n osaketta. Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.