Johto

United Bankers Oyj:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee muun muassa strategiaa, toimintaperiaatteita ja muita UB:n yhteisiä asioita. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Jokaisesta kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Toimitusjohtajan pääasiallinen tehtävä on johtaa ja valvoa yrityksen liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa UB:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tehtävät yhtiössä ovat päätoimisia eikä heillä ole muita olennaisia liiketoiminnallisia sidonnaisuuksia. Johtoryhmän jäsenet on kuvattu osana Yhtiön vuosikertomusta.

United Bankers Oyj:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Patrick Anderson

United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja, KTM. Hän omistaa Bockholmen Invest Ab:n kautta 590 000 UB:n osaketta.

John Ojanperä

UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, KTM. Hän omistaa 20 780 UB:n osaketta.

Jani Lehti

UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja J. Lehti & Co Oy:n kautta yhteensä 590 850 UB:n osaketta.

Timo Ronkainen

UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja, KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja Oy Ottiger Ab:n kautta yhteensä 219 785 UB:n osaketta.

Jyrki Thauvón

UB Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja, VT. Hän omistaa 13 105 UB:n osaketta.

Inka Noramaa

Johtaja, KTM. Hän omistaa 74 455 UB:n osaketta.

Jarkko Saukkola

Hallintojohtaja, KTM