Johto

United Bankers Oyj:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee muun muassa strategiaa, toimintaperiaatteita ja muita UB:n yhteisiä asioita. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Jokaisesta kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Toimitusjohtajan pääasiallinen tehtävä on johtaa ja valvoa yrityksen liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa UB:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tehtävät yhtiössä ovat päätoimisia eikä heillä ole muita olennaisia liiketoiminnallisia sidonnaisuuksia. Johtoryhmän jäsenet on kuvattu osana Yhtiön vuosikertomusta.

United Bankers Oyj:n johtoryhmään kuuluvat henkilöt on esitelty alla.

Omistustiedot päivitetty 2.1.2020.

Patrick Anderson

United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2010. KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja Bockholmen Invest Ab:n kautta 598 000 UB:n osaketta.

John Ojanperä

UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. KTM. Hän omistaa 29 561 UB:n osaketta.

Jani Lehti

UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2005 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. KTM. Hän omistaa J. Lehti & Co Oy:n kautta yhteensä 602 434 UB:n osaketta.

Timo Ronkainen

UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja Oy Ottiger Ab:n kautta yhteensä 230 213 UB:n osaketta.

Jyrki Thauvón

UB Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. VT. Hän omistaa 15 698 UB:n osaketta.

Inka Noramaa

Kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. KTM. Hän omistaa 78 342 UB:n osaketta.

Jarkko Saukkola

Hallintojohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018. KTM. Hän omistaa 7 102 UB:n osaketta.