Osaketieto

Kaupankäynti United Bankers Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 24.11.2014.

• ISIN-tunnus FI4000081427
• Kaupankäyntitunnus UNIAV
• LEI-tunnus 743700J2WO3J6XGFPG77

Yhtiön osakepääoma on 1 000 000 euroa. Yhtiöllä on 1 905 236 täysin maksettua sekä Suomen lain mukaisesti liikkeeseen laskettua A-sarjan osaketta eikä yhtään B-sarjan osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia taikka muita arvopapereita, jotka olisivat vaihdettavissa tai muunnettavissa yhtiön osakkeiksi. Yhtiöllä oli 31.12.2017 hallussaan 10 087 omaa osaketta.

Osakkeen hinnan kehitys