Osaketieto

Kaupankäynti United Bankers Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 24.11.2014.

• ISIN-tunnus FI4000081427
• Kaupankäyntitunnus UNIAV
• LEI-tunnus 743700J2WO3J6XGFPG77

Yhtiön osakepääoma on 5 141 967,81 euroa. Yhtiöllä on 10 441 909 täysin maksettua sekä Suomen lain mukaisesti liikkeeseen laskettua A-sarjan osaketta eikä yhtään B-sarjan osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia taikka muita arvopapereita, jotka olisivat vaihdettavissa tai muunnettavissa yhtiön osakkeiksi. Yhtiöllä oli 23.1.2020 hallussaan 41 564 omaa osaketta.

Osakkeen arvon kehitys

Alla olevassa osakkeen arvon kehityksessä on huomioitu maksuton osakeanti (osakesplit), jossa osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla osakkeenomistajille uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa yhtä A-sarjan vanhaa osaketta kohden neljä uutta A-sarjan osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 26.3.2018.