Osakkeen perustiedot

United Bankers Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Kukin yhtiön A-sarjan osake oikeuttaa kymmeneen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa ja kukin yhtiön B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Kaikkien yhtiön osakkeiden oikeudet ovat yhtäläiset jaettaessa yhtiön varoja.

UB:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 31.3.2014. Osakkeita säilytetään arvo-osuusjärjestelmässä nimettyjen tilinhaltijoiden lukuun, jollaisia ovat myös hallintarekisteröinnin hoitajat. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavia, eikä UB:n yhtiöjärjestykseen sisälly niiden luovutettavuutta rajoittavia ehtoja. UB:n osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.