Osingonjakopolitiikka

United Bankers Oyj on läpi historiansa jakanut hyvää osinkoa, ja tämä on tavoitteena tulevaisuudessakin. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta. Osingonjaossa tulee kuitenkin ottaa huomioon yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet. Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti vuosittaista osinkoa. Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä. Voitonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa yhtiön maksukykyä.