Sijoittajaviestintä

Tehokkaan tiedottamisen tavoitteena on tukea United Bankers -konsernin strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä rakentaa ja ylläpitää osaltaan UB:n vahvaa yrityskuvaa. Tiedottamisen periaatteena on tuottaa markkinoille ja henkilöstölle oikeaa, johdonmukaista, avointa ja ajan tasalla olevaa tietoa UB-konsernista.

Tammikuu

17.1.2019 Hiljainen jakso alkaa.

United Bankers Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosten julkaisua. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana kommentoi markkinanäkymiä eivätkä tapaa rahoitusmarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajia. Tämän jakson aikana UB-konsernin henkilöstö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella.

30.1.2019 Määräpäivä toimittaa osakkeenomistajan asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Helmikuu

15.2.2019 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan.

Maaliskuu

Viikko 10 Vuosikertomus 2018 julkaistaan.

20.3.2019 Varsinainen yhtiökokous 2019 järjestetään klo 13.00 Helsingissä.

Huhtikuu – kesäkuu

Ei tapahtumia.

Heinäkuu

24.7.2019 Hiljainen jakso alkaa.

United Bankers Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosten julkaisua. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana kommentoi markkinanäkymiä eivätkä tapaa rahoitusmarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajia. Tämän jakson aikana UB-konsernin henkilöstö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella.

Elokuu

22.8.2019 United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019 julkaistaan.