Taloudellinen kehitys ja tavoitteet

United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.

Avainluvut

20182017201620152014
Liikevaihto milj. e33,725,020,127,420,4
Liikevoitto milj. e*4,13,61,56,53,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE)11,615,55,629,628,1
Koko pääoman tuotto-% (ROA)7,810,64,123,822,0
Omavaraisuusaste %65,469,866,181,080,2
Henkilöstö (vuoden lopussa)130**98**96**9985
Osinko vuodelta, euroa***0,410,400,200,470,276

*Liikevoitto ennen liikearvopoistoja.
**Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE = full time equivalents).
***Hallituksen ehdotus maksettavasta osingosta tilikaudelta. Luvut ovat split-korjattuja.