Konsernirakenne

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Markets Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management Oy ja UB Pankkiiriliike Oy (Suomen Pankkiiriliike). UB Omaisuudenhoito Oy:llä on sivuliike Ruotsissa sekä tytäryhtiöt UB Omaisuudenhoito Tampere Oy ja yhtiön 60 prosenttisesti omistama UB Yritysrahoitus Oy.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu UB:n konsernirakenne. Emoyhtiö omistaa kaikki tytäryhtiönsä.