Konsernirakenne

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Markets Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management O ja UB Pankkiiriliike Oy. UB Omaisuudenhoito Oy:llä on sivuliike Ruotsissa sekä tytäryhtiöt UB Omaisuudenhoito Tampere Oy ja yhtiön 60 prosenttisesti omistama UB Yritysrahoitus Oy.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu UB:n konsernirakenne.