Miksi sijoittaa UB:hen?

United Bankers Oyj:llä on erittäin vakaa taloudellinen historia ja yhtiö on rahoittanut liiketoimintaansa lähes yksinomaan tulorahoituksella. Yhtiöllä ei ole lainkaan pitkäaikaista velkaa. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt kasvustrategian toteuttamiseen ja luonut perustaa tulevaisuuden kasvuedellytyksille muun muassa yritysostoilla sekä uusia liiketoimintoja perustamalla.

Huolimatta viime vuosina vallinneesta epävarmasta taloudellisesta tilanteesta yhtiö uskoo sijoituspalveluiden ja -tuotteiden kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Valtaosa UB-konsernin liikevaihdosta muodostuu sijoituspalveluiden palkkiotuotoista. Varainhoidon ja rahastojen palkkiot perustuvat ensisijaisesti hoidettavan varallisuuden määrään sekä osittain myös hoidettavien varojen kehitykseen, ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Lisäksi merkittävä määrä palkkioista veloitetaan toteutuvien transaktioiden pohjalta. Näitä palkkioita ovat muun muassa arvopaperinvälityksen palkkiot sekä rahastojen sekä strukturoitujen sijoituslainojen merkintäpalkkiot. UB-konserniin kuuluvien yhtiöiden harjoittaman liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, että palkkiotuottojen vaihtelu voi olla suurta. UB-konserni on tästä huolimatta saavuttanut historiassaan vakaan taloudellisen kehityksen.

UB-konsernin asiakasmäärä ja hallinnoitavat varat ovat kasvaneet vahvasti viime vuosina. Voimakkainta kasvu on ollut varainhoitoliiketoiminnassa, jonka tuotteet ja palvelut on suunnattu niin yhteisö- kuin yksityissijoittajillekin. UB-konsernin asiakaskunta on hajautunut laajasti useisiin eri asiakassegmentteihin ja asiakkaiden lukumäärä on suuri, mikä pienentää yksittäisen asiakkaan menettämiseen liittyvää riskiä.