Tarjoamme instituutioille ratkaisuja, jotka poikkeavat alan valtavirrasta – vahvuutena reaaliomaisuussijoittaminen

Tavoitteena parempi riski-tuottosuhde sijoitussalkulle

Riski-tuotto-suhteeltaan tasapainoinen sijoitussalkku sisältää perinteisten korko- ja osakesijoitusten ohella myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Näiden kohteiden tehtävänä on ennen kaikkea madaltaa sijoitussalkun riskitasoa siten, ettei salkun tuotto-odotuksesta tarvitse tinkiä. Oleellisia tekijöitä salkun riskin hallinnassa on riittävä hajautus eri omaisuusluokkiin sekä sijoitusten hajauttaminen kansainvälisesti.

Varainhoidon perusta rahastoissa

Instituutiovarainhoitomme perustana ovat menestyneet, suomalaisten instituutiosijoittajien tarpeisiin suunnitellut sijoitusrahastot. Rahastoillamme ei tyypillisesti ole virallisia vertailuindeksejä, jotka ohjaisivat salkunhoitajien toimintaa. Salkunhoidon perustana on kurinalainen sijoitusprosessi, jonka tavoitteena on saavuttaa kunkin rahaston kohdemarkkinan tuotto mahdollisimman alhaisella riskillä.

Tavoitteenamme on tarjota rahastoja, joiden avulla sijoittaja voi rakentaa sijoitussalkun, jossa salkun tuotto-odotus on saavutettavissa perinteistä sijoitussalkkua alhaisemmalla riskillä.

Reaaliomaisuus osaksi sijoitusallokaatiota

Kassavirtaa tuottava reaaliomaisuus tarjoaa mielenkiintoisen tavan hajauttaa sijoitussalkkua kohteisiin, joilla on alhainen korrelaatio korko- ja osakesijoituksiin ja jotka samalla tuottavat reaalista tuottoa. Erityisvahvuuksiimme kuuluvat reaaliomaisuuteen, kuten listattuihin kiinteistösijoitusosakeyhtiöihin ja listattuihin infrastruktuuriyhtiöihin, sijoittavat rahastot, jotka mahdollistavat sijoittamisen kassavirtaa tuottaviin omaisuusluokkiin globaalisti erittäin likvidissä muodossa.

Listattujen reaaliomaisuusrahastojen ohella sijoitamme suomalaisiin metsäkiinteistöihin pääomarahastojen kautta. Metsä tarjoaa kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten tapaan sijoittajalle hyvää reaalituottoa osakemarkkinoita merkittävästi matalammalla riskillä. Reaaliomaisuusrahastot tarjoavat hajautushyödyn lisäksi erinomaisen inflaatiosuojan.

Pyrimme toteuttamaan asiakkaan tarpeet yksilöllisesti

Sijoitusrahastojen ja pääomarahastojen lisäksi tarjoamme instituutioasiakkaille valtakirjavarainhoitoa, strukturoituja tuotteita sekä arvopaperinvälityspalveluja.

Lisätietoa instituutiovarainhoidosta antaa:
Instituutiovarainhoidon johtaja, Timo Ronkainen
sähköposti: timo.ronkainen@unitedbankers.fi
puh. 09 25 380 364